Firma pomaga przedsiębiorstwom różnej wielkości pozyskać środki na rozwój personelu i wzmocnienie kapitału ludzkiego przedsiębiorstw przy wykorzystaniu środków europejskich.
Instytucjom szkoleniowym oferuje pomoc w poszerzeniu swojej oferty i rozwój rynku poprzez realizację projektów dofinansowanych ze środków programów unii europejskiej.
Przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać własną kadrę w kierunku pozyskiwania funduszy na rozwój oferuje szkolenia (otwarte lub zamknięte) z zakresu pozyskiwania środków oraz implementacji i rozliczania projektów.